Metissen Belgische Kolonisatie

De metissen van België is een groep kinderen die vanaf eind jaren 1940 tot kort na de dekolonisatie in Congo, Rwanda of Burundi werden geboren uit een relatie tussen een niet-Afrikaanse koloniaal en een Afrikaanse vrouw. Dergelijke relaties, laat staan het feit dat daar kinderen uit voortkwamen, werden niet goedgekeurd en de Belgische overheid vond een ingrijpen noodzakelijk. Kinderen werden systematisch bij de moeder weggehaald, overgeplaatst naar weeshuizen of opvoedingsinstelling, en tenslotte naar België overgebracht. Hier groeiden ze dan verder op in weeshuizen en bij pleeggezinnen of werden ze geadopteerd. Hun nationaliteit werd hen ontnomen, hun persoonlijke geschiedenis werd uitgewist en alle banden met hun moeder of familie in de vorige kolonies werden door de staat verbroken. Velen onder hen kennen tot op vandaag zelfs de identiteit niet van hun familie.

Ook bij deze groep zijn er vragen van fundamentele aard, die bij het Afstammingscentrum kunnen opgenomen worden.