Over het afstammingscentrum

Het Afstammingscentrum is een onafhankelijk centrum waar iedereen met vragen over hun afstamming terechtkan. Het centrum heeft een geïntegreerde werking, waarbij het onderzoeken koppelt aan informatie, begeleiding en sensibilisering. Het centrum zorgt niet enkel voor bijstand in de zoektocht naar afstammingsinformatie, maar voorziet ook psychosociale ondersteuning en behartigt de belangen van kinderen, adolescenten en volwassenen, die om welke reden dan ook geen zicht hebben op hun afstamming. 

De opdracht en het kader van de werkzaamheden zijn vastgelegd in het decreet van de Vlaamse regering, houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank.

Afstammingscentrum
“To deny (a child) knowledge of his or her origins, is to remove a part of him or her”
Geraldine Mathieu
2016

Onze Visie

Het Afstammingscentrum vertrekt vanuit het fundamentele recht op kennis over de eigen afstamming en wil iedereen bij vragen en de zoektocht hiernaar een professionele begeleiding op maat garanderen.   

Onze Missie

Het Afstammingscentrum wil het aanspreekpunt bij uitstek zijn voor vragen rond afstamming en verwantschap. Het ontwikkelt en verzamelt op continue wijze expertise, sensibiliseert en formuleert beleidsadviezen omtrent deze thematiek. 

Het centrum is er voor een heel brede doelgroep: iedereen voor wie de juridische verwantschap niet overeenstemt met de biologische en/of sociale afstammingsrelatie en daar vragen over heeft kan bij ons terecht.

Werkingsprincipes

Het Afstammingscentrum biedt een professionele dienstverlening en hanteert daarbij volgende principes:

  • Respectvolle en empathische houding
  • De rechten van het kind, die ondertussen volwassen kan zijn, staan centraal  
  • Laagdrempelig
  • Focus op vertrouwelijkheid en privacy
  • Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten (juridisch, medisch, psychologisch, antropologisch)
  • De noden van de cliënt primeren
  • Complementair met het aanbod van andere voorzieningen

 

Hier vindt u onze privacyverklaring.