DNA-Onderzoek

Voor het zoeken naar verwanten via DNA-onderzoek heeft het Afstammingscentrum een exclusieve samenwerking met het Centrum Menselijk Erfelijkheid Leuven (CME). Dit centrum werd specifiek vergund om een DNA-databank op te zetten voor de zoekvragen van cliënten van het Afstammingscentrum. 

Het Afstammingscentrum staat in voor de afname van de DNA-test en de verdere opvolging, maar kan geen beloftes of garanties naar resultaat geven.

De samenwerking met het CME bevat de nodige beveiliging: het CME krijgt enkel DNA-stalen, anoniem gemaakt en voorzien van een unieke code, die door de medewerkers van het Afstammingscentrum afgenomen worden. het CME krijgt geen toegang tot de andere persoonsgegevens van de cliënt.

Daarnaast kan iedereen ook zelf via internationale DNA-databanken opzoekingen gaan doen. Het Afstammingscentrum kan hierbij ondersteuning bieden, maar verder niets ondernemen inzake mogelijke matching en onderzoek daarnaar. 

De bestaande DNA-databanken en zoeksystemen kunnen nogal verschillen. Mensen kunnen steeds zelf kiezen of en waar ze via DNA willen zoeken. Het is belangrijk om vooraf na te gaan wat men hoopt te vinden of te bereiken. Ook bij dergelijke vragen vooraf kan het Afstammingscentrum bijstand verlenen.  

 

"DNA-tests zouden met psychologische begeleiding moeten komen, want de impact kan heel existentieel zijn – nog los van vragen rond erfenissen, die mensen ook vaak bezighouden"
Maarten Larmuseau
Genetisch genealoog in DS Weekblad

Hoe verloopt het DNA-onderzoek?

Alle technische informatie wordt steeds in detail toegelicht aan de cliënt en de cliënt geeft de expliciete toestemming voor deze stap.  Hier geven we kort de belangrijkste stappen mee: 

  • Afname van DNA bij de cliënt door de trajectbegeleider in het Afstammingscentrum (wangslijmvlies). Dit is pijnloos. 
  • Het staal krijgt een unieke cijfercode.
  • DNA-stalen worden eens per maand opgehaald en naar het CME vervoerd.
  • Het CME doet de opslag van DNA-stalen en zoekt op mogelijke matching tussen verwanten, van wie het DNA al opgeslagen werd in hun registers. 
  • Indien een match gevonden wordt, krijgt het Afstammingscentrum hierover bericht.
  • Enkel bij het Afstammingscentrum worden de gegevens van de matching dan weer gekoppeld aan de naam en info van de betrokken cliënt.   

 

Het decreet voorziet de aanmaak van aparte registers bij het CME (voor adoptie, donatie en vondelingen). Eerlijkheidshalve moeten we hier dan ook meedelen dat het enige tijd kan duren vooraleer daar veel DNA-materiaal in verzameld zal zijn.