Documentatie

Wetgeving en beleid

Zowel Vlaams, Belgisch als internationaal groeit de beleidsaandacht voor het recht op toegang tot afstammingsinfo. Na jarenlange aandacht voor vooral wensouders en donoren, verschuift nu toch ook de blik naar de noden, rechten en belangen van ‘kinderen’, of ze nu intussen volwassen zijn of niet. Overwegingen die we aanvankelijk op het vlak van adoptie zagen, gaan zich steeds verder uitbreiden en worden nu ook voor donorkinderen meegenomen. 

Vakliteratuur

Het recht op toegang tot afstammingsinformatie mag dan al een langere tijd in verdragen en wetten staan, het is eigenlijk nog niet zo lang een thema op de agenda van onderzoekers en andere professionals. Hier vind je (links naar) artikels, belangrijke rechtspraak en onderzoek in de materie.

Hieronder vindt u een selectie van enkele artikelen:

Films en docu’s

Situaties waar de juridische en genetische verwantschap niet (meer) samenvallen, kunnen tot de verbeelding spreken. Voor de betrokkenen kan het echter een rauwe realiteit zijn, die hun gevoel van de eigen identiteit en algemeen welbevinden ernstig kan aantasten. We geven hierbij enkele films en documentaires mee, die aantonen hoe belangrijk het is om echt te mogen weten waar je vandaan komt. 

Boeken

Hieronder vind je literatuur over thema’s als adoptie, afstamming en zoektochten.

  • Pia Dejonckheere en San-Ho Correwyn, Hetgevoelgeadopteerd, Cyclus-Garant, 2020
  • Diane De Keyzer, De Vondelingen, Pelckmans, 2020
  • Kathleen Ghequière en Sibo Kanobana, De Bastaards van de kolonie’, Roularta, 2010
  • Christel Don, Afstandsmoeders, Thomas Rap, 2021
  • Kay Ann Johnson, Chinas Hidden children (China)

Zoektochten en persoonlijke getuigenissen 

Steeds vaker horen we ervaringen en getuigenissen van personen die reeds op zoek gingen naar ontbrekende stukken in hun levensverhaal. Soms vonden ze verwanten of hun eerste ouder, soms waren er documenten die meer duidelijkheid brachten, soms was er ook niets…Het vereist altijd de nodige dosis moed om op zoek te gaan. Op internet en sociale media kan je heel makkelijk aan honderden persoonlijke verhalen komen. Hier vind je enkele getuigenissen.