Ons aanbod

Zoeken naar afstammingsinformatie is vaak erg complex. Over welke verwanten gaat het? Wat was de context? Moeten we ver terug in de tijd? Hoeveel is er al geweten? En vooral: wat is de specifieke vraag? Dat maakt dat elke zoekvraag anders is, uniek is. Het Afstammingscentrum biedt hierbij ondersteuning op maat van de cliënt. De vragen kunnen variëren: eenvoudige informatieve vragen, vragen rond DNA-onderzoek, inzagevragen in dossiers, enz.

Het Afstammingscentrum is er voor iedereen met vragen over de afstamming. Bij elke te nemen stap, bij elk te verwerken resultaat staan we de betrokkene bij met informatie, advies, ondersteuning of, waar nodig, gerichte doorverwijzing. Elke  actie in de zoektocht, en het tempo ervan, worden steeds door de cliënt bepaald, niet door het Afstammingscentrum. 

Afstammingsvraag

Het Afstammingscentrum is er voor elke vraag inzake afstamming, of het nu in het algemeen of meer persoonlijk is. 

Een eerste contactname kan ook anoniem. We zijn alle dagen telefonisch bereikbaar van 14u-16 u op 09/277.04.43.

Mailen kan ook steeds op info@afstammingscentrum.be

Bij meer concrete vragen maken we een dossier aan. Daarin worden persoonsgegevens in een beveiligd systeem opgeslagen, te beginnen met een gedetailleerd toestemmingsformulier. Dit gebeurt doorgaans met de nodige uitleg tijdens een intakegesprek, waarbij ook uitleg gegeven wordt over het privacy beleid van het Afstammingscentrum. Bij de aanmaak van het dossier worden de nodige persoonsgegevens opgenomen, alsook alle andere nuttige informatie die de cliënt op dat moment over de eigen context wil vrijgeven.  De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.  

De concrete inhoud van een dossier hangt af van de specifieke vraag. In zo’n dossier kunnen bijvoorbeeld ook informatiefiches opgeslagen worden, documenten als een adoptieakte, of verslagen van de begeleidingsgesprekken en dergelijke. Dit blijft uiteraard steeds ter inzage voor de cliënt. 

De dossiers worden in principe niet afgesloten, tenzij de cliënt dit nadrukkelijk zou wensen. Wil de cliënt even een pauze inlassen, of mochten er later nog bijkomende vragen opduiken, kunnen we steeds terug naar de reeds beschikbare stukken. Op vraag van de cliënt kan een dossier ook definitief afgesloten worden. 

Psychosociale ondersteuning

Het Afstammingscentrum ziet het hebben of willen verkrijgen van informatie over de eigen afkomst als een fundamenteel recht. Het zoeken naar de eigen afstamming, naar familie of verwanten kunnen ook veel vragen, twijfels en zorgen met zich meebrengen of oude wonden weer blootleggen.

Waar en hoe moet je starten? Welke organisatie kan je helpen? Wat als je iemand vindt, hoe leg je het eerste contact? Stel dat je niemand vindt? Wat als er andere verwanten in het verhaal betrokken worden? Het kan een proces zijn met de nodige obstakels, en zonder garantie op resultaat. Dit kan een behoorlijk zware impact hebben op iemands welbevinden.  

Het Afstammingscentrum zorgt gedurende het hele proces voor de begeleiding en psychosociale ondersteuning van iedere cliënt bij elke afstammings- en zoekvraag. Dit wordt gegarandeerd in alle gevallen en zolang de cliënt dat wenst. De trajectbegeleiders bieden de nodige psychosociale ondersteuning opmaat van de cliënt. Dit kan gaan over steun bij inzage in een (adoptie)dossier, de voorbereiding van een zoekvraag al dan niet gekoppeld aan een terugreis, en het proces van zoeken via DNA en de verwerking van de mogelijke resultaten. 

Bijkomend kan een medewerker van het centrum bemiddelen en optreden als onafhankelijke derde partij bij een eerste contact (en verdere ontmoetingen) met gevonden familie of verwanten. Indien gewenst doen we ook de communicatie met andere betrokken organisaties.

Waar nodig zal hat Afstammingscentrum ook gericht doorverwijzen naar andere gespecialiseerde hulpverleners. Ook bij doorverwijzingen blijft het Afstammingscentrum opvolgen, in de mate waarin de cliënt dat wenst.

DNA-onderzoek

DNA-onderzoek neemt en bijzondere plaats in bij afstammingsonderzoek. de technieken op zich staan hierin al veel verder dan wat wettelijk mogelijk is op dit moment. het decreet legt enkele begrenzingen op aan de werking van het Afstammingscentrum en ook de privacywetgeving speelt hierin mee. 

Op dit moment kan DNA-onderzoek door het Afstammingscentrum enkel voor verwantschap in de eerste graad. Dus enkel tussen ouders en kinderen. Hiervoor werkt het Afstammingscentrum samen met het Centrum voor Menselijk Erfelijkheid. Het Afstammingscentrum mag dus niet samenwerken met de veel gebruikte internationale databanken maar kan wel informatie daaruit, aangebracht door de cliënt, gebruiken in de zoektochten of ondersteuning bieden bij het verwerken van de resultaten ervan. 

Inzagerecht in adoptiedossiers

De regelgeving in Vlaanderen erkent het recht op inzage in adoptiedossiers. Zowel bij transnationale als nationale adoptie heeft de geadopteerde een ondubbelzinnig recht op informatie over zijn/haar afkomst en over zijn/haar adoptie. Dit geldt voor iedere geadopteerde vanaf 12 jaar. Onder deze leeftijd zal rekening gehouden worden met  individuele maturiteit. 

 

“Denying access to genetic records goes to the very heart of child-to-child equality, child autonomy and participation”
Geraldine Van Bueren
The international law on the Rights of the Child, Save the children, p. 121