Zoek
Sluit dit zoekvak.
Over afstammingscentrum > 
Team
Team

het team van het Afstammingscentrum

Het Afstammingscentrum zelf heeft geen rechtspersoonlijkheid en ligt ingebed in het Kenniscentrum Pleegzorg. Vanuit de diensten pleegzorg krijgen we de gewaardeerde ondersteuning voor de personeelsadministratie en het financieel beheer. Het Afstammingscentrum geniet wel alle vrijheid voor de inhoudelijke uitwerking van de decretale opdrachten. Hierbij neemt ook de stuurgroep een rol op, waarin voornamelijk leden van de doelgroepen. Zij bepalen mee de inhoudelijk koers.  

Bijkomend kan het Afstammingscentrum ook beroep doen op een groep van professionals en academici uit diverse disciplines met kennis over de thema’s van het Afstammingscentrum. 

pexels clark van der beken 12117993
AC Bow Purple Flat

Ankie Vandekerckhove

Coördinator

Na mijn studies rechten en criminologie ben ik het kinderrechtenveld ingedoken en daar eigenlijk nooit meer weg geraakt. Vooral tijdens mijn jaren als Kinderrechtencommissaris en een korte passage bij VCA stonden de thema’s van het Afstammingscentrum regelmatig op mijn agenda. Het recht op toegang tot afstammingsinfo staat nadrukkelijk vermeld in het Kinderrechtenverdrag, maar ook voor volwassenen wordt dit recht in toenemende mate zichtbaar in het mensenrechtenverhaal.

Het is dan ook vanuit dit perspectief van fundamentele rechten dat ik bijzonder blij ben dit Afstammingscentrum mee te mogen uitbouwen en zo vorm te geven aan zaken waar ik als Kinderrechtencommissaris al adviezen over schreef. De cirkel is rond!

Joyce Bex

Trajectbegeleider

Als gezinswetenschapper, of sociaal-agogisch werker in het algemeen, ben ik geïnteresseerd in de relaties tussen mensen, wat ons tot elkaar verbindt en hoe we met deze verbindingen omgaan. Dit op micro-, meso- en macroniveau, bijvoorbeeld hoe individuen zich positioneren tegenover zichzelf, elkaar en binnen de samenleving en de maatschappij. Mijn functie bestaat erin om te focussen op het individu in relatie tot zichzelf en anderen, hetzij empowerend, bevrijdend of oplossingsgericht. Dit met als doel het weldoen, weldenken en het welzijn van de persoon in kwestie te optimaliseren.

In de masteropleiding Gender en Diversiteit heb ik mij in de discoursen van intersectionaliteit, dekolonialiteit en de kritische adoptiestudies kunnen verdiepen. Door mijn opgebouwde kennis over o.a. transnationale adoptie en mijn ervaringsdeskundigheid als transnationaal geadopteerde van kleur maakte ik sinds oktober 2020 deel uit van de stuurgroep van het Afstammingscentrum. Vanuit deze expertise en als ervaringsdeskundige probeer ik de belangen en de noden van de doelgroepen binnen onze werking van het Afstammingscentrum te laten primeren.

Katrien Govaert

Trajectbegeleider

Ik ben geboeid door en nieuwsgierig naar relaties allerhande tussen mensen. Dit met een bijzondere fascinatie voor de ouder-kindrelatie, hechting, loyauteit en identiteit binnen die relationele context.

Als (ortho)pedagoog met een therapieopleiding heb ik stevige ervaring uitgebouwd rond het behouden, herstellen en versterken van familiale structuren in alle soorten en gewichten, de verhoudingen tussen verwanten, biologische en andere. Dat kwam zowel op mijn pad in de context van begeleiding in een bezoekruimte binnen het herstel van de ouder-kind band bij conflictueuze scheidingen, als in de voorbereiding van nieuwe gezinsverbanden bij de screening van kandidaat adoptieouders. Sinds de start van het Afstammingscentrum ben ik vol overtuiging begonnen en wil ik hier nadrukkelijker het perspectief van ‘afstammelingen’ inbrengen.

Benoît Vermeerbergen

Trajectbegeleider

Mijn moeder ‘koos’ ervoor om anoniem te bevallen wat van mij een ‘sous X’ maakt. Als geadopteerde stond een groot deel van mijn leven in het teken van zoeken. Niet enkel voor mezelf – ik vond uiteindelijk mijn geboortemoeder na 47 jaar terug – maar ook voor vele andere geadopteerden en donorkinderen.

Van kleins af aan heb ik ervaren wat het effect kan zijn van al die ontbrekende stukken, die fundamenteel zijn voor je eigen levensverhaal, ook al groei je in een warm nest op. Doorheen mijn professioneel leven is het zoeken naar afstammingsinfo dan ook dé rode draad en werd ik professioneel genealoog. Na jaren pleiten voor een onafhankelijk centrum voor zoekvragen, samen met vele anderen uit de doelgroepen, kon ik het nieuwe Afstammingscentrum mee vorm geven in de oorspronkelijke stuurgroep. Ik ben nu bijzonder blij om hier een beetje thuis te komen en te kunnen meewerken als trajectbegeleider aan de zijde van onze cliënten.

Nini Prina 

Trajectbegeleider

Vanuit een diepgewortelde bewondering voor de complexiteit van de menselijke geest maakte ik de keuze Klinische Psychologie te gaan studeren. Mijn werkervaring als psycholoog in een psychiatrisch ziekenhuis heeft mij verrijkt met tal van boeiende, unieke levensverhalen. Ik geloof dat het leven van een mens deels bepaald wordt door zijn geschiedenis, maar dat elk individu anderzijds ook de kracht heeft om zijn eigen verhaal vorm te geven. Daar kan enige ondersteuning vaak bij helpen.

Ikzelf ben een derde generatie metis. Mijn grootmoeder was het kind van een Congolese vrouw en een Belgisch koloniaal. Nog steeds rijg ik met foto’s en flarden verhalen de puzzelstukjes van mijn familiegeschiedenis aan elkaar. Op zoek naar een gevoel van diepgaande verbondenheid. Iedereen wil tenslotte toch ergens bij horen. Ik geloof dat het Afstammingscentrum hier voor veel mensen iets in kan betekenen. Ik ben dan ook heel trots mijn eigen steentje hieraan te kunnen bijdragen.

Emilie De Neve 

Trajectbegeleider

Na mijn rechtenstudies heb ik mij gedurende drie jaren als advocaat-stagiaire verdiept in de eerder mensgerichte rechtstakken: het familie-, straf- en jeugdrecht. Steeds met een luisterend oor, procesgerichte en oplossingsgerichte bijstand, werkervaring en leergierigheid.

De missie van het Afstammingscentrum spreekt me enorm aan. Het recht op kennis van de eigen afstamming is inderdaad een fundamenteel mensenrecht met zowel een individueel als een maatschappelijk belang. Mijn juridische achtergrond, vorige werkervaring een leergierigheid kunnen hier troeven zijn. Daarnaast volg ik de opleiding “Bemiddeling” (Universiteit Gent), met specialisatie in familiezaken. Ik put energie uit interacties met mensen en wil daarin een bemiddelende rol kunnen opnemen.

De aanpak van persoonlijke afstammingsvragen wil ik integer en respectvol doen, met oog voor ieders privacy, tempo en beleving en de nodige ruimte voor mentaal welzijn. Ik hoop hier een meerwaarde te kunnen bieden in hun unieke zoektocht.

Heb je een vraag?

Het Afstammingscentrum is er voor eenieder met een vraag naar de eigen afstamming of meer algemene vragen.  Stel je vraag via het contactformulier of via de gegevens hieronder

Een eerste contact kan ook anoniem.

Wij zijn alle weekdagen telefonisch beschikbaar tussen 14:00 en 16:00 op het tel.nr. 09 277 04 43

Mailen kan naar info@afstammingscentrum.be

Als je liever anoniem contact opneemt, klik dan op onderstaande knop.

    Laat je telefoonnummer hier achter, wij nemen zo snel mogelijk contact op met jou.