Search
Close this search box.
Over afstammingscentrum > 
Werking
Missie

Toegang tot afstammingsinformatie als mensenrecht

Het Afstammingscentrum biedt aan iedereen een professionele dienstverlening, vanuit een basishouding van respect en empathie met de cliënt.   

De rechtenvisie staat centraal: bij het sensibiliseren, in de adviesverlening en bij de behandeling van individuele dossiers. Toegang tot afstammingsinformatie, inzicht krijgen in je eigen geschiedenis en herkomst, is een fundamenteel mensenrecht, geen gunst. Dit vraagt een actieve inzet van de overheid om de toegang tot dergelijke informatie zo goed mogelijke te faciliteren en hindernissen hierbij weg te werken. 

In de trajectbegeleiding wordt op het tempo van de cliënt een vertrouwensband uitgebouwd en bepalen de noden van de cliënt welke de te nemen stappen zijn in de zoektocht of bij een eventuele bemiddeling.

pexels isaac garcia 13173092
AC Bow Pink Flat
pexels max ravier 3331094
Opdracht

Informatie over afstamming

Het Afstammingscentrum informeert het ruimere publiek, individuele cliënten en beleidsmakers over het recht op afstammingsinformatie en de vertaling daarvan in realiteit. Daarnaast komen hier mogelijks ook andere afstammingsgerelateerde thema’s aan bod of worden regels inzake afstamming verder toegelicht in meer concrete casussen. Indien nodig verwijst het Afstammingscentrum door naar andere gespecialiseerde diensten of gepaste hulpverlening.

Opdracht

Psychosociale ondersteuning

Het Afstammingscentrum geeft de nodige psychosociale ondersteuning in zoektochten of bij afstammingsvragen. Hierbij stellen we vast dat geen enkele vraag dezelfde is. Een specifieke aanpak en antwoorden op maat zijn vereist. 

Het Afstammingscentrum kent ook de eigen grenzen en biedt hier geen therapeutische begeleiding. Waar nodig volgt dan een warme en gerichte doorverwijzing en blijft de trajectbegeleider van op een afstand volgen als de cliënt dat wenst. 

quote

Het is van waanzinnig belang dat mensen kunnen te weten komen van wie ze afstammen, en die nood is er dus wel degelijk

Ankie Vandekerckhove
3 juli 2022
wall 7718404
Opdracht

Expertise

Stap voor stap bouwt het Afstammingscentrum de eigen expertise verder uit. Op basis van vakliteratuur, onderzoek (medisch, juridisch, psychologisch, sociologisch…), maar evenzeer op basis van de ervaringen uit de individuele dossiers. Vanuit deze expertise kan het Afstammingscentrum ook advies verlenen bij meer beleidsmatige initiatieven of structurele ingrepen. 

We bouwen netwerken uit met relevante belangengroepen, experten en partnerorganisaties in binnen- en buitenland. Het ontwikkelen van betrouwbare en professionele netwerken vraagt tijd en energie. Dit loopt zowel via formele als meer informele kanalen en contacten. In landen van herkomst moet dit gebeuren in het volste respect voor de culturele eigenheid, juridische kaders en welzijn van de eerste families.

quote

Als donorkind hoop ik dat het Afstammingscentrum een actievere rol zal opnemen in het publiek debat voor meer erkenning van de rechten, belangen en noden van donorkinderen.

Anonieme getuigenis

Heb je een vraag?

Het Afstammingscentrum is er voor eenieder met een vraag naar de eigen afstamming of meer algemene vragen.  Stel je vraag via het contactformulier of via de gegevens hieronder

Een eerste contact kan ook anoniem.

Wij zijn alle weekdagen telefonisch beschikbaar tussen 14:00 en 16:00 op het tel.nr. 09 277 04 43

Mailen kan naar info@afstammingscentrum.be

Als je liever anoniem contact opneemt, klik dan op onderstaande knop.

    Laat je telefoonnummer hier achter, wij nemen zo snel mogelijk contact op met jou.