Zoek
Sluit dit zoekvak.

Als gezinswetenschapper, of sociaal-agogisch werker in het algemeen, ben ik geïnteresseerd in de relaties tussen mensen, wat ons tot elkaar verbindt en hoe we met deze verbindingen omgaan. Dit op micro-, meso- en macroniveau, bijvoorbeeld hoe individuen zich positioneren tegenover zichzelf, elkaar en binnen de samenleving en de maatschappij. Mijn functie bestaat erin om te focussen op het individu in relatie tot zichzelf en anderen, hetzij empowerend, bevrijdend of oplossingsgericht. Dit met als doel het weldoen, weldenken en het welzijn van de persoon in kwestie te optimaliseren.

In de masteropleiding Gender en Diversiteit heb ik mij in de discoursen van intersectionaliteit, dekolonialiteit en de kritische adoptiestudies kunnen verdiepen. Door mijn opgebouwde kennis over o.a. transnationale adoptie en mijn ervaringsdeskundigheid als transnationaal geadopteerde van kleur maakte ik sinds oktober 2020 deel uit van de stuurgroep van het Afstammingscentrum. Vanuit deze expertise en als ervaringsdeskundige probeer ik de belangen en de noden van de doelgroepen binnen onze werking van het Afstammingscentrum te laten primeren.

Laat je telefoonnummer hier achter, wij nemen zo snel mogelijk contact op met jou.