Informeren

Het Afstammingscentrum treedt op als aanspreek- en oriëntatiepunt voor wie vragen heeft over hun afstamming. Het behandelt zowel informatieve vragen als meer specifieke, individuele vragen. Indien nodig verwijst het Afstammingscentrum door naar andere gespecialiseerde diensten of gepaste hulpverlening.

Psychosociale ondersteuning bij zoek- en afstammingsvragen

Het Afstammingscentrum biedt begeleiding en psychosociale ondersteuning bij zoektochten naar (informatie over) genetische verwanten. Dit kan gaan over bijvoorbeeld/o.a. een inzage in een adoptiedossier, voorbereidende gesprekken in het kader van een zoekvraag die al dan niet gekoppeld is aan een terugreis, het proces van zoeken via DNA en de verwerking van de mogelijke resultaten.

Bij elke vraag of elke stap wordt het aanbod van de dienstverlening in samenspraak en op maat van de cliënt uitgetekend.

Expertisecentrum voor alle afstammingsgerelateerde aangelegenheden

De organisatie volgt beleidsontwikkelingen, wetenschappelijke inzichten en literatuur m.b.t. afstamming en verwantschap op en bouwt voortdurend de eigen documentatie hierover  uit. 

Er wordt nauw samengewerkt met partners en het Afstammingscentrum kan rekenen op de inbreng van experten in de materie. Het Afstammingscentrum volgt de regelgeving, de medische en de technische kennis m.b.t. afstamming en fungeert hier als aanspreekpunt voor deze materie. 

Het Afstammingscentrum kan met het oog op de realisatie van haar missie, samenwerkingsakkoorden sluiten met overheden, instanties, instellingen, diensten en verenigingen die op het vlak van de toegewezen opdrachten actief zijn.